Otto Thorwarth stars as Ron Turcotte and Nelsan Ellis stars as Eddie Sweat in Walt Disney Pictures' Secretariat (2010)

Otto Thorwarth stars as Ron Turcotte and Nelsan Ellis stars as Eddie Sweat in Walt Disney Pictures' Secretariat (2010)