Kobe Bryant, Vanessa Bryant<br>17th Annual ESPY Awards - Arrivals

Kobe Bryant, Vanessa Bryant
17th Annual ESPY Awards - Arrivals