Vanessa Bryant, Kobe Bryant<br>2018 Baby2Baby Gala

Vanessa Bryant, Kobe Bryant
2018 Baby2Baby Gala