Salli Richardson, Dre Terrell Whitfield, Dondre Whitfield, Parker Richardson Whitfield<br>Los Angeles Premiere of Walt Disney Animation Studios' Zootopia

Salli Richardson, Dre Terrell Whitfield, Dondre Whitfield, Parker Richardson Whitfield
Los Angeles Premiere of Walt Disney Animation Studios' Zootopia