WHAT'S HOT?
Home > Movie > C > Coming Home > Wallpaper

Coming Home Wallpaper

Coming Home

Overview


Genre :

Drama, Romance

Release Date :

September 09, 2015 (Limited)

MPAA Rating :

PG-13

Director :

Zhang Yimou

Starring :

Gong Li, Chen Dao Ming, Zhang Huiwen, Candy Chang, Liu Peiqi, Yan Ni, Zhang Jiayi, Chen Xiaoyi, Zu Feng, Guo Tao, Wang Zhifei

REVIEWS RATE:  Critics  Nothing's perfect, but it's worth seeing.    Readers  Be the 1st!

Coming Home Wallpaper Wallpaper

Reader's Reviews


Screen Name
Please Enter   
Comment
 
 
 
RSS
FB
Twitter