Madeleine Peyroux Album, Music, Discography • Madeleine Peyroux
  • Famous as : Jazz singer
  • Birth Name : -
  • Birth Date : April 18, 1974
  • Birth Place : Athens, Georgia, USA
  • Spouse : -
  • Claim to Fame : Debut album "Dreamland" (1996)

Madeleine Peyroux Album, Singles and DiscographyMORE FROM NEWS